Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
מקצועות
מגמות
הוראה מותאמת
לקויות למידה
מורשת בגוטמן
בגרות

מילים נרדפות - עבודה מספר 2

זכור:   מילים נרדפות הן מילים שיש להן אותו פירוש.

1. קרא את הקטע:

רונית עזרה בהכנות לקראת שבת.

היא צחצה ומרקה את הבית, אך אבוי, רונית שברה כוסית קטנה.

א. פירוש המילה מרקה:
הבריקה
שמה מרק
הוציאה מים
הוציאה את הירק

נא לבחור תשובה יפה מאוד תשובה שגויה תשובה שגויה תשובה שגויה

ב. מילה נרדפת למילה עזרה:
לקחה
סייעה
נתנה
ביקשה

נא לבחור תשובה תשובה שגויה יפה מאוד! תשובה שגויה תשובה שגויה

 
 
2. משענת היא:
שעון קיר
כל דבר שעליו נשענים
אדם הנשען על שולחן
אישה שהפסיקה לעשן

נא לבחור תשובה תשובה שגויה יפה מאוד! תשובה שגויה תשובה שגויה

 
3. אמא ביקשה מרונית להביא לה תריסר ביצים מהמכולת.
כמה ביצים ביקשה אמא להביא?
2 ביצים
12 ביצים
11 ביצים
10 ביצים

נא לבחור תשובה תשובה שגויה תשובה שגויה תשובה שגויה יפה מאוד


 

4. הקלידו את המספרים מהעמודה השניה ליד הפריטים המתאימים בעמודה הראשונה

    עמודה ראשונה עמודה שנייה
    פרוסה 1.   קערית
    ספל 2.   כוס
    צלחת 3.   חמה
    ירח 4.   פת
    שמש 5.   לבנה

  תשובה מלאה,
המשך כך!!!
תשובה חלקית, נסה שנית תשובה שגויה
1-2,2-1,3-4,4-0,5-3,


5. גררו את התשובה המתאימה :

המילה הנרדפת למילה זקן היא:
גררו את התשובה המתאימה לכאן
המילה הנרדפת למילה גס היא:
גררו את התשובה המתאימה לכאן
המילה הנרדפת למילה עץ היא:
גררו את התשובה המתאימה לכאן
המילה הנרדפת למילה תפל היא :
גררו את התשובה המתאימה לכאן
המילה הנרדפת למילה טפל היא:
גררו את התשובה המתאימה לכאן
תשובה מלאה,
כל הכבוד
תשובה חלקית, נסה שנית תשובה שגויה